0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

A72 Questionnaire on the level of application of methods for assessing the environmental performance of buildings across the world (BE/nl)

Beste collega,

We willen u vriendelijk om uw hulp vragen in de uitvoering van deze rondvraag. De bijgaande vragenlijst is ontwikkeld in het kader van het internationale onderzoeksproject IEA EBC Annex 72 Life Cycle Assessment of Buildings. Voor meer informatie over dit project kijk op: http://annex72.iea-ebc.org/.

Dit onderzoek zal gelijktijdig worden uitgeveord in meer dan 20 landen. Beantwoording van de vragen zal ongeveer 15 minuten kosten.

Met uw actieve deelname draagt u bij aan een beter begrip van de actuele wensen van architecten en andere gebouwontwerpers met betrekking tot methodes, data en instrumenten voor de beoordeling van de milieuprestatie van gebouwen. Uw antwoorden zullen worden geanalyseerd en zullen worden gebruikt als richtsnoer voor toekomstige onderzoeksactiviteiten en om aanbevelingen voor wetgeving op te stellen.

De vragenlijst is verdeeld in zes onderdelen die de volgende onderwerpen behandelen:

A – EVALUATIE VAN DE MILIEUPRESTATIE BIJ HET ONTWERPEN VAN GEBOUWEN

B – WORKFLOWS IN HET ONTWERPPROCES EN HULPMIDDELEN VOOR HET BEPALEN VAN DE DE MILIEUPRESTATIE

C – DATA BEHOEFTES VOOR BEPALING VAN DE MILIEUPRESTATIE

D – WENSELIJKE REGELGEVING OVER MILIEUPRESTATIES IN DE BOUWSECTOR

E – RICHTLIJNEN, DATABASES EN HULPMIDDELEN

F – ALGEMENE INFORMATIE

Deelname in het onderzoek is volledig vrijwillig en kan op elk moment gestopt worden zonder opgave van redenen. De persoonlijke gegevens die u verstrekt zullen strikt vertrouwelijk blijven in overeenstemming met de geldende privacy regelgeving. Antwoorden worden standaard volledig anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

Hoewel we de mogelijkheid bieden om een verkorte versie van de vragenlijst te gebruiken, zouden we graag zien dat u in de volledige versie blijft zodat we de wensen van professionele ontwerpers beter kunnen bepalen. Alvast bedankt voor uw hulp!

N.B. Omdat dit een internationaal gebruikte vragenlijst is, kan in de vraagstelling niet steeds rekening worden gehouden met de nationale context. U zult daarom ook geen verwijzing naar of vragen over de Nederlandse methode voor Milieu Prestatie voor Gebouwen vinden. Ondanks deze beperking is uw input nog steeds van grote waarde.

Er zijn 48 vragen in deze enquête.